خانه اخبار ویژه النصر ۳ ستاره خارجی‌اش را از فهرست بازی با پرسپولیس خط زد