خانه اخبار کادر قرمز تصاویر/ در حاشیه دیدار پرسپولیس و النصر