خانه اخبار ویژه تصاویر/ کشف «گنجینۀ آمون» در شهر غرق‌شدۀ باستانی