خانه اخبار ویژه دیوید تیلور: از حسن یزدانی تشکر می‌کنم