خانه اخبار ویژه رونالدو جان خوش آمدی؛ منتظر نیمار و بنزما هم هستیم …