خانه اخبار ویژه عکس/ ژست جدید نفیسه روشن در حین سفر