خانه اخبار استانی فرماندار گناوه: برخورد شایسته با مردم در اولویت ادارات باشد