خانه اخبار استانی یک تعاونی بوشهر در کشور برتر شد + عکس