خانه اخبار استانی ۳ مصدوم در واژگونی خودرو در محور گناوه – دیلم