خانه اخبار ویژه آخرین عکس از رئیسی قبل از سوار شدن به هلی کوپتر