خانه اخبار ویژه آذری جهرمی به گمانه‌زنی‌ها پایان داد