خانه اخبار ویژه آذری جهرمی: مجری مناظره زحمت پوششی‌ها را کشیدند