خانه اخبار ویژه آزیتا ترکاشوند: مگر می‌شود دل کسی از این فاجعه به درد نیاید؟!