خانه اسلایدر آسمان بارانی بوشهر تا چهارشنبه/ ممنوعیت تفریحات دریایی/ هشدار درباره سفرهای غیرضروری