خانه اخبار استانی آغاز توزیع ۲۰ تن گوشت گرم در استان بوشهر + قیمت