خانه اخبار استانی آغاز «لیگ دانش‌آموزی جهاد تبیین» در استان بوشهر