خانه اخبار استانی آغاز کاشت ۳۰ هزار نهال جنگلی در اطراف تصفیه‌خانه فاضلاب بوشهر