خانه اخبار مهم آلودگی نفت برای بوشهر است، بیمارستانش برای زادگاه وزیر/ سعودی‎ها سهم ما را می‎برند/ وزارت نفت ستاد انتخاباتی شده