خانه اخبار استانی آمادگی ۳۶ اکیپ دامپزشکی بوشهر برای عید قربان