خانه اخبار ویژه آمریکا از توافق برای خروج اتباع خارجی از غزه خبر داد