خانه اخبار ویژه آملی لاریجانی: مجلس حق ندارد برای کیفیت اداره مجمع تشخیص قانون بنویسد