خانه اخبار ویژه آیا پلاک خودروهای گذر موقت را می‌شود ملی کرد؟