خانه اخبار استانی آیت‌الله حسینی بوشهری: مدیران برای بهبود معیشت مردم تلاش بیشتری کنند