خانه اخبار ویژه آیت الله سیستانی: همه جهان باید در برابر وحشی‌گری «اسرائیل» بایستد