خانه اخبار ویژه ابطحی: انسانی‌ترین و ملی‌ترین کار دعا و آرزوی سلامتی است+عکس