خانه اخبار ویژه اتفاق عجیب در اصفهان؛ شوک بزرگ به ذوب‌آهن!