خانه اخبار ویژه اتفاق عجیب در لیگ برتر: انتشار گاز در سالن بسکتبال آمل!