خانه اخبار ویژه احتمال سفر رئیس جمهور به قطر برای تماشای فینال