خانه اخبار استانی احداث شهرک خرما و پایانه صادراتی محصولات کشاورزی ضروریست