خانه اخبار ویژه احمدی‌نژاد: درحال جمع‌بندی هستم؛ قدرت از آب بینی بز مریض بی‌ارزش‌تر است