خانه اخبار ویژه اختلاف اوسمار با پرسپولیس؛ ۵۰ هزاردلار!