خانه اخبار ویژه ادعای آلمان: روسیه تا سال ۲۰۲۶ آماده جنگ با ناتو می‌شود