خانه اخبار ویژه ادعای عجیب ثابتی؛ قالیباف کناره گیری می کند؟