خانه اخبار ویژه از ابتدای جنگ غزه حدود ۱۲ هزار کودک آسیب دیده‌اند