خانه اخبار ویژه از خداحافظی با پزشکان بنگلادشی تا بازگشت پزشکان خارجی؟