خانه اخبار مهم از ردصلاحیت چهره های مطرح انتخاباتی استان تا مدیری که می گوید زورم به زیرمجموعه نمی رسد!