خانه اخبار ویژه اسامی نامزد‌های احراز صلاحیت شده به وزارت کشور ارسال شد