خانه اخبار استانی استانداری: ۲۰ هزار شغل در صنایع دریایی بوشهر ایجاد شد