خانه اخبار استانی استاندار بوشهر: دولت سیزدهم دوره‌ بی‌نظیر در خدمت‌رسانی به مردم بوده است