خانه اخبار استانی استاندار: بوشهر رتبه برتر در کنترل تورم را کسب کرد