خانه اخبار استانی استاندار بوشهر: سال 1403 را سال آموزش و پرورش نامگذاری می‌کنم