خانه اخبار استانی استاندار: ساخت شهر جدید با طراحی معماری سنتی در بوشهر