خانه اخبار استانی استاندار: سد دشت پلنگ امسال آبگیری می‌شود