خانه اخبار استانی استاندار: مرکز تشخیصی سرطان بوشهر راه‌اندازی می‌شود