خانه اخبار استانی استاندار: ۴ شهر ساحلی جدید در بوشهر ساخته می‌شود