خانه اخبار استانی معاون استاندار: سرمایه‌گذاران از مجتمع بندری نگین بوشهر استقبال کردند