خانه اخبار ویژه استقلال در اراک صدرنشینی‌اش را حفظ کرد