خانه اخبار ویژه اسحاق جهانگیری: صدای شکسته شدن استخوان مردم به گوش می‌رسد