خانه اخبار ویژه اسرائیل روزانه در جنگ چند دلار از دست می‌دهد؟!