خانه اخبار ویژه اسفندیاری و فاضلی، لحظه‌ای که در صداوسیما تاریخی شد + واکنش ها